EĞİTİM

Home / EĞİTİM

İLKEM KOLEJİ EĞİTİM MODELİ

( 21.YY. EĞİTİM MODELİ )

KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM MODELİ

 • Kişiye özgü eğitim modelinde öğrencilerin öğrenme tarzlarındaki farklılıkları belirlenir.

 • Çünkü öğrenme tarzımız parmak izi kadar özeldir.

 • Farklılıklarımız göz önünde bulundurularak, eğitim süreçlerimiz planlanır.

 • Eğitim yılının başında yapılan Neler Hatırlıyorum sınavı ile eksikler planlanır.

 • Ortaokul 5. 6. 7. sınıflarda her ay, 8. sınıflarda her hafta yapılan deneme sonuçlarına göre etütlerin eğitim planları yapılır. Sınav sonrası eksiklerin tamamlanması sağlanır.

 • PDR bölümü tarafından Kişisel Öğrenme Testi öğrencilerimize uygulanır ve nasıl öğreniyorum sorusuna cevap alınır.

 

STEM + A

 • Science ( Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matemaik) kelimlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

 • Stem +A eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması yer alır.

 • Projelerin hazırlanması ve bu projelerin ürüne dönüştürülmesi gerçekleştirilir.

 • Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrencilerimiz fen alanında çalışma kapasitesini arttırır.

 • Projelerinde teknolojiyi kullanarak yeni nesil becerilerini geliştirirler.

 • Her proje aynı zamanda özgün tasarlanmakta ve estetik değerlerine de sahip olmaktadır.

 

 

 

YABANCI DİL

 • Dil insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir.

 • Okulumuzda temel yabancı dil İngilizce’dir.

 • Yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir.

 • Klüp uygulamalarımız içinde Fransızca ve Rusça dil seçenekleri de öğrencilerimize sunulmaktadır.

 • Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Dijital alt yapısı arttırılmış dersliklerde öğrenme motivasyonu güçlendirilmektedir.

 • Eğlenceli aktivitelerle gerçekleşen dil eğitiminde oyun temelli öğretim yöntemleri kullanarak, dersleri eğlenceli işleyip öğrenme isteği ve kapasitesi arttırılmaktadır.

 • Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarı kazanacak şekilde eğitim planları yapılmaktadır.

 • Okulumuzda öğrencilerimiz cambridge, hippo vb. dil sınavlarıyla seviyelerini belirleyip, uluslararası geçerlilikte sertifika sahibi olurlar.

 

 

MİNDFULNESS

 • Mindfulness, bilinçli ve yargısız bir şekilde dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana vermek demektir.

 • Öğrencilerimiz yaşadıkları anın derinlemesine farkında olarak önce kendilerini ardından çevresindekileri anlar, hissederler.

 • Anda kalarak derslere odaklanmanın yanı sıra iyilik yapmak, iyi dilekleri içsel ve sözel olarak iletmek, yaşananları tüm kalbiyle hissetmek ve olduğu gibi kabul etmek, empati kurmak gibi becerileri geliştirirler.

 

 

 

 

PERMAKÜLTÜR

 • Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri kurgulayabilmemizi sağlayan bütünsel bir tasarım birimidir.

 • Okulumuzda permakültür felsefesi doğrultusunda doğaya rağmen değil  doğayla birlikte hareket edilmektedir.

 • Okulumuzun arka bahçesinde her sınıfımız için özel olarak ayrılmış bir permakültür alanı bulunmaktadır.

 • Öğrencilerimize permakültür uygulamalarıyla (yağmur suyu biriktirme, gübreleme için kompost yapımı, ekim ve hasat toplama) emek verme, sabretme gibi değerleri deneyimlerken üretim sürecinin bir parçası olmanın tadına varırlar.

 • Modern hayatı doğayla bütünleştirmenin bir yolu mutlaka bulunur.

Branşlarımız

 • İngilizce ( 16 saat )
 • Almanca ( 4 saat )
 • Fransızca ( Seçmeli )
 • Rusça ( Seçmeli )
 • Bilgisayar ( Kodlama – Scratch – Ardunio )
 • Müzik ( Gitar – Keman _ Saz _ Bateri vs. )
 • Görsel Sanatlar 
 • Fen Bilimleri
 • Akıl ve Zeka Oyunları
 • Modern Dans Eğitimi
 • Profesyonel Binicilik Eğitimi