İlkokul

Home / İlkokul
İLKEM Okullarında ana sınıfından itibaren öğrencilerin yetenekleri, bireysel özellikleri ve öğrenme tarzları göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programları uygulanır.
Eğitim programları hazırlanırken milli eğitim müfredatının yanı sıra uluslararası eğitim
Programlarının kurumsal ilkelerimize uygun olanları müfredata dahil edilir.
* İlkokulumuzda 1. sınıftan itibaren branş öğretmenleriyle birlikte eğitim verilmektedir.
1.2. ve 3. Sınıflarımızda haftada 16 saat İngilizce dersi yapılır.
* Derslerimiz iki öğretmenimiz tarafından işlenir her sınıfımız gününün yarısını sınıfta aynı anda iki öğretmenle geçirir.
* Yabancı dil öğretiminde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin edindikleri okuma, yazma, dinleme, konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini ve zihinsel faaliyetlerini geliştirmektir.
* 2. 3. ve 4. Sınıflarımızda temel derslerin yanı sıra haftada 2 gün, serbest etkinlik saatlerinde; okuma Anlama çalışmaları, temel derslerle ilişkilendirilmiş bilişim teknolojisi, yaratıcı drama, değer ve kavramlarla ilgili düşünme eğitimi gibi öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
* Yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için ders saatlerinden ayrı olarak kulüp saatlerinde jimnastik, beden eğitimi, modern dans, müzik, görsel sanatlar, satranç, bilgisayar dersleri, uzman öğretmenler tarafından verilir.
* Sosyal etkinliklerimizle öğrencilerimiz yaşadığımız şehri ve doğayı keşfederler, sanatsal ve kültürel olayları yerinde görme imkanı bulurlar.
* Okul sonrası yapılan ‘’After school’’ etüt programlarımızla haftalık yaptığımız dersleri diğer hafta anlaşılmayan yerleri tekrar ederek öğrencimizin kısa sürede üzerinden zaman geçmeden konuyu kavramasını sağlarız.
Sosyal Medya’da Paylaş